3-12 lipca 2015

Więcej niż suma części składowych

Data

6 lipca, godz.: 17:00-18:30

Lokalizacja: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | Budynek III | Sala F/H

Miejsce:

PPNT Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Wykład jest głosem w prowadzonej od pewnego czasu dyskusji na temat zachodzących współcześnie zmian w formie i charakterze relacji społecznych. To referat o nowym spojrzeniu na życie społeczne.

Opowiem o sieciach społecznych, o tym, jak powstają i jakie są mechanizmy ich działania. Wg N. Christiakisa i J. Fowlera „sieci transportują absolutnie wszystko, co możliwe, od jednej osoby do drugiej” np. informacje, technologie, emocje, mody, pomysły, idee, kreatywność – różne zjawiska i procesy społeczne. Warunkiem istnienia sieci jest możliwość relacji pomiędzy jej elementami. Ten komunikacyjny walor sieci społecznych daje możliwość negocjowania znaczeń, współtworzenia wartości, przekazywania doświadczeń i określania wspólnych i rozbieżnych interesów. Kiedy sieci mogą nam się przydać? Gdy chcemy wpłynąć na wybory ludzi, gdy chcemy żeby nas naśladowali, gdy chcemy ich zarazić naszymi pomysłami, gdy chcemy im coś przekazać, ale także, gdy chcemy wykreować potrzeby. W ostatniej części wykładu przeprowadzę analizę konstruowania sieci społecznych w przestrzeni wirtualnej (forum, blog związany z działaniami w przestrzeni miejskiej).

----

This lecture is the voice in the debate on the changes in the form and character of social relations. This is a paper about a new look at the life of society. Therefore I am going to tell about social networks (their origin, mechanisms, condition for existence). According to N. Christakis and J. Fowler “the social network can spread absolutely everything, from one person to another", e.g. information, technology, emotions, fashion, ideas, concepts, creativity – different social phenomena and social processes. The social network has the capability to create the connection between its elements. In the social networks we can negotiate meaning (sense), create of value, spread experience and identify common and divergent interests. When the network can be useful for us? If you want to affect people's choices, if you want them to imitate you, if you want infect them with your ideas, if you want to give them information, and if you want to create the needs. In the last part of this lecture we analyze the construction of social networks in the virtual space (Internet forum for activity in the urban space).

Prowadzący:

  • Socjolog, uczestnik wielu projektów badawczych; pracuje w Katedrze Wzornictwa SWPS - School of Form. Prowadzi zajęcia m.in. z socjologii, badań społecznych, statystyki, zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, metodyki nauczania, a także z socjologii w projektowaniu. Zainteresowania naukowe: współczesne zjawiska kulturowe, sieci społeczne, ludzie w organizacji (np. motywacje, zarządzanie), kultura organizacyjna, badania społeczne.

    pełne bio