3-12 lipca 2015

Terminal Designu

Data

3-12 lipca, godz.: 10:00-20:00

Lokalizacja: Plac Kaszubski

Miejsce:

Terminal Designu
Plac Kaszubski

W tym roku Terminal Designu zyskał zupełnie nowy charakter dzięki projektowi odwołującemu się do specyfiki zabudowy Trójmiasta. Po raz pierwszy pojawia się także w wersji satelity przed Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia – drugim Centrum Festiwalowym.

Idea projektu                                                            

Centrum miasta tworzą budynki oraz przestrzenie między nimi. Przestrzeń miejska stanowi jego integralną część, ale oprócz fizycznej formy, oferuje mieszkańcom miasta także to, co nienamacalne: jest generatorem zdarzeń i miejscem spotkań.

Punktem wyjścia w koncepcji Terminalu Designu było stworzenie budynku, który swoją formą otworzyłby się na plac Kaszubski w Gdyni. Rola budynków jest istotnym elementem budowania placów i przestrzeni miejskich, a funkcje znajdujące się na poziomie parteru są istotnym generatorem zdarzeń - najbardziej dostępnym miejscem spotkań. Mają za zadanie przyciągnąć mieszkańców do korzystania z walorów przestrzeni miejskiej, jaką w naszym przypadku stał się plac Kaszubski.

Relacje między kubaturą, a jej otoczeniem zostały zastosowane zarówno w skali makro (XL) jako liniowe założenie aglomeracji trójmiejskiej oraz w skali mikro (S), którą symbolizują meble miejskie.

SIECI TRÓJMIEJSKIE - w rozmiarze XL

Trójmiasto jako jedyna aglomeracja w kraju została oparta na układzie liniowym. Z jednej strony wytyczony jest on linią nabrzeża, z drugiej Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Dzięki temu zabudowa miejska rozciąga się wzdłuż tych naturalnych granic, tworząc sieć komunikacji w osi północ-południe.

SIECI MIEJSKIE - w rozmiarze L

Również śródmieście Gdyni oparte jest na układzie liniowym. Podczas GDD rdzeniem wyznaczającym oś rekreacyjno-miejską jest ulica Świętojańska. Wzdłuż niej znajdują się różnorodne obiekty o zróżnicowanym charakterze: urząd miasta, sklepy, banki, gastronomia, parki. To także oś spacerowa: przemieszczając się na linii PPNT- Plac Kaszubski będzie można lepiej poznać serce Gdyni.

TERMINAL DESIGNU - w rozmiarze M

Tegoroczny Terminal Designu staje się tłem dla placu, jego zapleczem funkcjonalnym, pozostawiając plac otwartym na wydarzenia i na ludzi. Jego forma Terminalu wpisuje się w tkankę miejską i w strukturę urbanistyczną. Podobną funkcję spełni Terminal Designu usytuowany w PPNT.

PLAC KASZUBSKI, MEBEL MIEJSKI - w rozmiarze S

Meble miejskie, które pojawią się na Placu Kaszubskim będą miały owalną formę miękkich okręgów. O ile zabudowa Terminalu nawiązuje do tkanki miasta, o tyle obłe kształty mebli miejskich symbolizują otaczającą miasto przyrodę. Drewniany podest będzie pełnił rolę sceny oraz widowni. Piasek stanie się namiastką miejskiej plaży, a trawa stworzy miękki okrąg do relaksowania się na kocu lub leżaku.

Prowadzący:

  • NONEgrupa tworzą architekci Marta Szaban i Tomasz Krzempek. Ukończyli Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej. Pracowali w pracowniach architektonicznych w Polsce, Holandii i Austrii. Równolegle z pracą w pracowniach architektonicznych od 2010 roku działają pod szyldem NONEgrupa - interdyscyplinarnej grupy projektowej, którą od 2012 roku prowadzą już jako niezależni projektanci zajmując się projektowaniem w skali od XL do XS: architektonicznym, projektami wnętrz, grafiką i małymi formami.

    pełne bio

  • INTERURBAN zostało założone w 2011 roku przez Łukasza Piankowskiego i Weronikę Juszczyk. To multidyscyplinarne biuro projektowe ukierunkowane na projekty związane z architekturą oraz architekturą wnętrz. W pracy stawiają na nowoczesność, innowacyjność proponowanych rozwiązań. Niezwykle istotna w projektowaniu wartość ideowa jest dla nich punktem wyjścia w dalszym procesie często bardzo skomplikowanych zagadnień projektowych.

    pełne bio