3-12 lipca 2015

jola starzak i dawid strębicki | atelier starzak-strębicki

Zespół merytoryczny GDD 2015

Architekci i urbaniści. Po ukończeniu studiów w Holandii i wieloletniej pracy dla pracowni projektowych w Belgii (architecten de vylder vinck taillieu w Gandawie) oraz Holandii (Korteknie Stuhlmacher Architecten w Rotterdamie), otworzyli w Poznaniu własną pracownię projektową Atelier Starzak Strebicki. Obecnie pracują nad projektami z dziedziny projekotwania wnętrz, architektury oraz urbanistyki w Polsce, Belgii oraz na terenie Niemiec. Od 2006 roku współpracują z polskim magazynem architektonicznym "Architektura Murator", a od 2013 roku z magazynem "Zawód:Architekt". Związani z poznańską School of Form oraz Uniwersytetem Technicznym w Delft w Holandii, gdzie prowadzą zajęcia projektowe ze studentami.