3-12 lipca 2015

Elżbieta Petruk

Absolwentka komunikacji wizualnej na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z Fundacją Bęc Zmiana związana od 2009 roku. Koordynowała projekty warszawskie i ogólnopolskie: „Dizajn Wawa” (2011, 2013), BMW/TRANSFORMY (2012, 2013, 2014), „Wykłady Performatywne” (2012). "Monadologia. Traktat o relacyjności" (2014), „Reflex” (2015). Od 2009 roku odpowiada za działalność wydawniczą Fundacji.