3-12 lipca 2015

Na ratunek miastu

Data

6 lipca, godz. 20:00-21:00
Lokalizacja: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, budynek III, sala F/H

Miejsce:

PPNT Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Nowe formy uczestnictwa w życiu miejskim, które składają się na coraz bardziej popularną utopię miasta open source.

Ich wartość polega na tym, że tworzą one nowe, bardziej zróżnicowane powiązania oraz przepływy między rozmaitymi aktorami i w ten sposób ratują miasto rozumiane w kategoriach ideowych oraz ekonomicznych przed procesami jego deurbanizacji. Sprawa nie jest jednak rozstrzygnięta. Wśród nowych zjawisk czy utopii znajdują się i takie, których celem jest miasto przypominające zamknięty system. Uspołecznienie jest więc dziś bardziej projektem, niż wyrokiem — jego urzeczywistnienie wymaga publicznego wsparcia na różnych poziomach. W Polsce, byłyby to przede wszystkim działania, które wyjdą naprzeciw obecnym barierom niechęci, sprawiającym, że zwykli mieszkańcy rzadko mają ochotę wziąć na siebie więcej zobowiązań, zmienić charakter swojej obecności w mieście.

Prowadzący:

  • Socjolog zainteresowany formami aktywności i bezczynności społecznej w miastach, a także obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach. Doktorant w Instytucie Socjologii UAM.

    pełne bio