3-12 lipca 2015

Aleksandra Mrozowska

Historyczka sztuki, animatorka kultury, producentka wydarzeń, ogrodniczka miejska; na co dzień zastępca Kierownika Działu Edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, założycielka Pracowni Dwie Ole; zajmuje się translacją kodów kulturowych na język codzienności; intencją jej działań jest przełamywanie strachu przed sztuką, miastem, sąsiadem eliminując barierę niewiedzy; tworzy projekty edukacyjne i animacyjne skierowane do dzieci i dorosłych; specjalistka w tworzeniu i ewaluowaniu polskich aplikacji grantowych w obszarze kultury.

----

Pracownia Dwie Ole

Skupia animatorów, projektantów i producentów od 2010 roku działających razem w obszarze projektowania zmiany społecznej, szeroko rozumianej edukacji i animacji oraz promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Realizujemy warsztaty i szkolenia dla dorosłych i dzieci z obszaru sztuk wizualnych oraz edukacji kulturalnej, jak i kompleksowe programy artystyczne i edukacyjne w oparciu o statutową działalność firm/fundacji instytucji.

Tworzymy nowe projekty i usługi, jak i rozwijamy i dopasowujemy programy do już istniejących działań naszych partnerów.

Pracujemy z odbiorcami – użytkownikami, wsłuchując się w ich potrzeby, sięgając po różne narzędzia jak community arts, design thinking, placemaking, crawdsourcing, partycypacja społeczna, wolontariat czy miejskie ogrodnictwo; wypracowując akceptowalny przez wszystkie strony program bądź usługę.

Współpracowałyśmy przy tworzeniu i realizacji projektów z takimi instytucjami jak: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Stowarzyszenie A Kuku Sztuka, Gdyński Park Naukowo-Technologiczny, Nadbałtyckie Centrum Kultury.