3-12 lipca 2015

Miejsca schronienia, przestrzenie współpracy: rozważania o niestosowności podziału na przestrzeń prywatną i publiczną we współczesnym mieście

Data

4 lipca, godz.: 14:00-15.00

Lokalizacja: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | Budynek IV | Sala F0.28

Miejsce:

PPNT Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Podział na przestrzeń prywatną i publiczną jest powszechnie stosowany w architektonicznej teorii i praktyce - wprowadzony przez Oscara Newmana i jego teorię 'Defensible space' na początku lat 70tych zdominował sposób w jaki widzimy i projektujemy przestrzeń wokół siebie.

Czy jednak ta perspektywa - oparta o idee własności i kontroli jest jedyną możliwą? W swoim wykładzie zaproponuję alternatywne sposoby widzenia i projektowania przestrzeni miejskiej, skupiając się na ideach ochrony, opieki, wspódzielenia i współpracy.

---

It is not safe anymore to make a distinction between private and public space. A new language is needed to describe the complexity of contemporary urban space.

 

 

Prowadzący:

  • Dyrektor studiów magisterskich w szkole architektury na Uniwersytecie w Plymouth (UK), autor 'Miasto jako idea polityczna' (Kraków 2008, wydanie angielskie Plymouth 2011), 'Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji' (Warszawa 2012, wydanie angielskie Waszyngton 2012), 'Radical Inclusivity. Architecture and Urbanism' (Barcelona 2015). Architekt, urbanista, teoretyk miasta.

    pełne bio