3-12 lipca 2015

Mateusz M. Woźniak

Doradca prawny, ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Założyciel NOVATORIUS Mateusz Woźniak (www.novatorius.pl). Od 2004 roku świadczy usługi doradztwa prawnego oraz usługi szkoleniowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym dotyczące procesów innowacyjnych. Posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa wydawniczego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony baz danych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa IT, handlu elektronicznego (e-commerce), praw Internetu oraz prawa ochrony danych osobowych. W ramach prowadzonych usług doradczych zdobył kompetencje w zakresie obsługi prawnej procesów zarządzania własnością intelektualną oraz procesów innowacyjnych (prace B+R, transfer i komercjalizacja wiedzy/technologii).

 

 

Bierze udział w: