3-12 lipca 2015

Marek Adamczewski

Prorektor d/s kształcenia i rozwoju oraz kierownik Pracowni Projektowania Produktu ASP w Gdańsku, wykładowca Studium Podyplomowego Projektowanie Wzornicze w Zarządzaniu Rozwojem Nowego Produktu (IWP – SGH Warszawa). Ponad 200 jego projektów zostało wdrożonych do produkcji. Głównie są to kompleksowe opracowania wzornicze (funkcja, struktura przedmiotu, obudowa, opakowania, materiały informacyjne i reklamowe). Szczególnie skomplikowanymi strukturami w projektowaniu których uczestniczy od wielu lat są pojazdy szynowe. Poza nielicznymi wyjątkami wszystkie opracowania są pracami zespołowymi, w większości wypadków powstały w interdyscyplinarnych zespołach, zwykle kierowanych przez niego - od 2003 w ramach pracowni projektowej maradDesign.
Designer Roku 2006 (tytuł przyznany multidyscyplinarnemu zespołowi przez Dyrektora IWP w Warszawie).

GDD 2015: partner merytoryczny wystawy Innowacje z Firm Parkowych