3-12 lipca 2015

Jan Cudzik

Architekt, autor projektów i propagator architektury kinematycznej oraz projektowania parametrycznego. Współautor wielu parametrycznych instalacji między innymi: Między światem cyfrowym a materialnym: operacja „Pawilon Voronoi” oraz Nieprzewidywalnej Formy.

Współtwórca pracowni projektowania cyfrowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Protolabu na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących innowacyjnego projektowania w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Obecnie kończy pracę nad rozprawą doktorską dotyczącą ruchu w architekturze.

Bierze udział w: