3-12 lipca 2015

Jak połączyć biznes z wartościami społecznymi?

Data

5 lipca, godz.: 14:00-17:00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | budynek IV | s. F0.02

Zapisy:

miejsc
Konieczne zapisy!

Miejsce:

PPNT Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Tworzenie społeczności oznacza tworzenie sieci relacji w otaczającym nas środowisku. Jakościowe relacje wewnątrz grup oraz pomiędzy grupami wpływają na samopoczucie członków społeczności. Zaufanie, wzajemna pomoc, łączenie i wymiana zasobów to podstawowe czynniki spójnych społeczności.

Podczas warsztatu przedstawimy przykłady projektów biznesowych i społecznych z Polski i zagranicy, które dotyczą tworzenia i rozwijania sieci powiązań. Następnie dzięki kreatywnym metodom wygenerujemy pomysły na projekty biznesowo-społeczne, których celem będzie tworzenie społeczności (np. innowacje społeczne z elementem biznesowym, biznes odpowiedzialny społecznie, przedsiębiorstwa społeczne). Kilka pomysłów zamienimy w prototypy!

Intensywny warsztat będzie bazował na technikach podejścia Service Design Thinking, wyzwalających pozytywną energię i pomysły oraz integrująych zespoły warsztatowe poprzez zastosowanie metod współtworzenia (co-creation).

 

Prowadzący:

  • Socjolog i doktor nauk humanistycznych. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy społecznej. Jest ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowych. Prowadzi seminaria, wykłady, a także szkolenia z zakresu innowacji społecznych, pisania projektów, badania potrzeb użytkowników usług. Rozwija własny startup zajmujący się projektowaniem usług i innowacji społecznych.

    pełne bio

  • Doradca z siedemnastoletnim doświadczeniem we współpracy z sektorem prywatnym i publicznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z usługami. Doradza firmom oraz sektorowi publicznemu w rozwoju, realizując projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i service design. Doświadczony moderator procesów innowacyjnych w firmach, organizacjach i instytucjach. Wykładowca studiów podyplomowych.

    pełne bio