3-12 lipca 2015

Jacek Kołtan

Filozof i politolog. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Freie Universität w Berlinie. Stypendysta niemieckiej fundacji KAAD i visiting scholar CUA w Waszyngtonie. Jako zastępca dyrektora ds. naukowych kieruje Wydziałem Myśli Społecznej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zajmuje się współczesną teorią społeczną i polityczną, historią idei solidarności, a także hermeneutyką i fenomenologią. Autor monografii poświęconej tożsamości społecznej podmiotu Der Mitmensch (2012), współredaktor raportu poświęconego ruchowi społecznemu ACTA pt. Obywatele ACTA (2014), a także redaktor pracy Solidarność i kryzys zaufania (2014). Współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadząc zajęcia w ramach Laboratorium Dizjanu Społecznego.