3-12 lipca 2015

Geometrie Nieliniowe

Data

5 lipca, godz.: 17:15-17.50

Lokalizacja: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | Budynek III | Sala F/H

Miejsce:

PPNT Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Zachowania kolektywne (ławice, roje, stada), emergencja, wzrost, stymergia, automat komórkowy to tylko niektóre zachowania, którym się przyjrzymy. Geometrie nielinowie kształtowane na podstawie zachowań mogą określać architekturę i projektowanie emergentne.

Współcześni programiści i projektanci komputacyjni potrafią naśladować procesy biologiczne i chemiczne, algorytmy ewolucyjne pomagają optymalizować przestrzeń i konstrukcje, znajdować formę najlepiej odpowiadającą zadanym warunkom. Jak takie zachowania wykorzystuje się przy projektowaniu architektury, konstrukcji czy sieci transportowej w mieście? Czego możemy nauczyć się od zachowań zwierząt i procesów biologicznych? Jak inteligencja rozproszona może kształtować nasze otoczenie? Za co nagrodę Pritzker otrzymał Frei Otto?

 

Prowadzący:

  • Architekt, założyciel grupy Architektura Parametryczna. W latach 2010-2011 pracował w londyńskim biurze Zaha Hadid Architects, potem w Meksyku dla FR-EE Fernando Romero oraz Rojkind Arquitectos.Współpracuje z miesięcznikiem Architektura i Biznes. Architektura Parametryczna powstała w 2014 roku, zajmuje się popularyzacją użycia nowoczesnych technologii w architekturze: projektowania parametrycznego i generatywnego, szybkiego prototypowania w tym drukowania 3D.

    pełne bio