3-12 lipca 2015

Dynamiczne środowisko

Data

3-12 lipca, godz.10:00 - 20:00

Lokalizacja: PPNT Gdynia, budynek III, poziom 0

Miejsce:

PPNT Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

W ramach zajęć obieralnych, studenci opracowują struktury odpowiadające na pytanie dotyczące dynamicznych form i ich powiązań z przestrzenią, w której się znajdują.

Celem zajęć jest opracowanie i stworzenie unikalnych oraz funkcjonalnych rozwiązań, dostrzeżonych przez autorów problemów. Tematyka prezentowanych prac jest bardzo rozległa, obejmuje zarówno małe formy użytkowe jak również wielkoskalowe formy architektoniczne. Wszystkie wykonane przez studentów prace zostały zaprojektowane z wykorzystaniem technik projektowania algorytmicznego. Dzięki zastosowaniu projektowania parametrycznego spektrum rozwiązań jest bardzo szerokie, zaś osiągane formy są często zaskakujące i inspirujące. Na innowacyjny charakter prac wpływa nie tylko wybrana technika, lecz również prezentowane rozwiązania projektowe. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną wybrane prace spośród ponad trzydziestu wykonanych podczas seminarium.

Prowadzący:

  • Architekt, autor projektów i propagator architektury kinematycznej oraz projektowania parametrycznego. Współautor wielu parametrycznych instalacji między innymi: Między światem cyfrowym a materialnym: operacja „Pawilon Voronoi” oraz Nieprzewidywalnej Formy. Współtwórca pracowni projektowania cyfrowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Protolabu na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących innowacyjnego projektowania w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Obecnie kończy pracę nad rozprawą doktorską dotyczącą ruchu w architekturze.

    pełne bio

  • Architekt, dr hab., prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, od 2008 r. prodziekan ds. nauki na Wydziale Architektury PG. Jej główne zainteresowania to między innymi: teoria architektury, rola zaawansowanych technologii w architekturze, architektura pływająca, rewitalizacja urbanistyczna. Autor i redaktor wielu artykułów i książek, m.in. Water for Urban Strategies, Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów, Architektura i woda – przekraczanie granic.

    pełne bio