3-12 lipca 2015

Agnieszka Skowrońska

Socjolog i doktor nauk humanistycznych. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy społecznej. Jest ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowych. Prowadzi seminaria, wykłady, a także szkolenia z zakresu innowacji społecznych, pisania projektów, badania potrzeb użytkowników usług. Rozwija własny startup zajmujący się projektowaniem usług i innowacji społecznych.

 

Bierze udział w: